Z aktualnych wydarzeń ........

 

 

       W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie dnia 11.03.2017 odbyły się warsztaty medialne dla liderów Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Tarnowskiej.  
       Organizatorem był Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej we współpracy z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz z edycją Gościa Niedzielnego.  
        W spotkaniu wzięło udział 120 osób, w tym dwie osoby z naszej parafii, należące do Akcji Katolickiej. 

 

         Prelegentami warsztatów byli między innymi ks. dr hab. J. Kloch i ks. Z. Wielgosz.

 

         Celem spotkania było pogłębienie wiedzy dotyczącej wykorzystania mediów społecznościowych do głoszenia Ewangelii, promocji dobrych wiadomości, zasad prawnych obowiązujących w mediach oraz warsztaty fotograficzne.  
          Nabyte wiadomości i umiejętności utwierdziły uczestników o potrzebie rozpowszechniania wydarzeń mających miejsce w parafiach.  

 

 
 
                                                                  PREZES Akcji Katolickiej  MARIA KOBOS

 

 

 

 

 

W tym roku wypada 100. rocznica

Objawień Fatimskich

 

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła Siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej.
Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

     10 grudnia 1925 r. objawiła się Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Maryja powiedziała:
"Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".


Dlaczego 5 sobót?

W jednym ze swych listów Siostra Łucja pisze o tym,
co zostało jej objawione.

     "Córko moja - powiedział Jezus - chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

 1. 1.Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
 2. 2.Bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,
 3. 3.Bluźnierstwa przeciw Bożemu Macierzyństwu,
    kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie
    jako matkę człowieka
 4. 4.Bluźnierstwa tych którzy starają się otwarcie wpoić
    w serca dzieci obojętność,
  wzgardę, a nawet nienawiść wobec
    Niepokalanej Matki,
 5. 5.Bluźnierstwa tych, którzy znieważają
     Maryję w Jej świętych wizerunkach."

 

Jakie warunki trzeba spełnić?


1. Spowiedź św.
Zalecane jest, by spowiedź miała miejsce w pierwszą sobotę, nie jest to jednak warunek ważności odprawiania nabożeństwa pierwszych sobót. Można przystąpić do sakramentu pojednania kilka dni wcześniej /np. z okazji I piątku miesiąca/. Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag, o których mówi Jezus lub za każdym razem wynagradzać za zniewagi w ogólności.

 

2. Komunia święta w pierwszą sobotę miesiąca
Po przyjęciu Komunii świętej należy wzbudzić intencję wynagradzającą.

 

 3. Modlitwa Różańcowa.

Dla ważności nabożeństwa pierwszych sobót wystarczy odmówić jedną część różańca, czyli pięć wybranych tajemnic. Po każdym dziesiątku należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy …

4. Piętnastominutowe rozmyślania nad piętnastoma
tajemnicami różańcowymi.

To najtrudniejszy - i najważniejszy! - element nabożeństwa. Ten, kto przyjmie zaproszenie Maryi do uczestnictwa w Jej rozmyślaniu, ten stanie się uczestnikiem kontemplacji oblicza Chrystusa wspólnie z Matką Najświętszą! Im bardziej dusza poświęcona jest Maryi, tym bliższa jest Jezusowi.

ddb4aab92a