e66aa064ca

       Pragnę poinformować rodziny, które wyraziły gotowość przyjęcia młodzieży
w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży
- w naszej parafii będziemy gościć młodych z Ameryki Południowej z Chile.


             APEL    FATIMSKI

 

 

2 0 1 6

 

 

MIESIĄC

REJON

ODPOWIEDZIALNI

 

 

 

M a j

 

 

 

Zagrody

 1. Barłóg Paula
 2. Folcik Agnieszka
 3. Grzyb Danuta
 4. Wrona Alicja

 

 

C z e r w i e c

 

 

 

P.S.O.

     1. Baut Maja

     2. Górka Lidia

     3. Kołodziej Edyta

     4. Rudzińska Stanisława

 

 

L i p i e c

 

 

 

1

 1. Mazur Bożena
 2. Mikołajek Edyta
 3. Pocica Patrycja
 4. Wielgus Ewa

 

 

S i e r p i e ń

 

 

 

2

 1. Kozioł Barbara
 2. Mika Krystyna
 3. Plebanek Katarzyna
 4. Wolska Aneta

 

 

W r z e s i e ń

 

 

 

3

 1. Brosz Krystyna
 2. Pęcak Małgorzata
 3. Rodinger Urszula
 4. Wrona Edyta

 

 

 

P a ź d z i e r n i k

 

 

 

4

 1. Ciochoń Elżbieta
 2. Czwórnóg Celina
 3. Skrabot Agnieszka
 4. Szarek Irena